Vastutamatusesäte

 

Juriidiline teave

Vastutamatusesäte

Juriidiline teave

Autoriõigus

® = Melitta grupi ettevõtte registreeritud kaubamärk. Meie veebilehed on kaitstud autoriõigusega. Reprodutseerimine kaubanduslikel või poliitilistel eesmärkidel, kas täielikult või osaliselt või muudetud kujul eeldab selgesõnalist kirjalikku luba Melitta Zentralgesellschaft mbH & Co. KG'lt. Failide printimine, kopeerimine ainult isiklikuks tarbeks on lubatud. Bränd, pealkirjad, logod
Kõik veebisaidil nimetatud tootenimed on Melitta grupi ettevõtete brändid, sõltumata sellest, kas need selgesõnalised ja märgistatud ® märgiga või mitte.


Garantii ja vastutus

Info meie veebilehtedel on loodud äärmise ettevaatlikkusega. Melitta grupp hoolitseb ka selle eest, et tagada oma veebilehtedel ajakohane teave. Hoolimata veebilehtede ettevaatlikust koostamisest ei võta me vastutust andmete õigsuse ja teabe täielikkuse eest. Nendel veebisaitidel leiduva teabe kasutamine on kasutaja enda riskil. Jätame endale õiguse igal ajal teha muutusi. Ristviited (lingid)

Meie veebilehed sisaldavad linke kolmandate isikute veebilehtedele. Need veebilehed ei ole kuidagi seotud Melitta grupi ettevõtetega. Melitta, kui ei ole sätestatud teisiti, ei vastuta nende veebilehtede sisu eest. Olemasolevad lingid kolmandate isikute veebilehtedele, kui ei ole teisiti märgitud, ei sisalda Melitta grupi ettevõtete soovitusi nende lehekülgede sisu suhtes. Melitta grupi ettevõtted ei vastuta kolmandate osapoolte sisu eest, millele nende linkide kaudu ligi pääseb.


Andmekaitse

Andmekaitse tingimused

Melitta käitleb Teie isikuandmeid alati vastutustundlikult. Seepärast soovime Teile kinnitada, et Teie isikuandmeid talletatakse automatiseeritud dokumentides ja kasutatakse kooskõlas kohaldatavate riiklike ja Euroopa andmekaitse eeskirjadega Teie tellimuse töötlemiseks. Me ainult talletame Teie faile ja kasutame neid meie firma kaubanduslikel eesmärkidel tingimusel, et Te olete andnud meile selleks oma selgesõnalise loa. Oma nõusolekut selle kohta saate edastada meie veebilehel igal sammul, kui nõutakse Teie isikuandmeid. Saate tühistada oma nõusoleku igal ajal posti või e-posti teel. Üldiselt ei nõua Melitta grupi ettevõtted Teilt isikuandmeid oma veebilehtede kasutamiseks. See tähendab, et veebisaite saab vaadata ilma spetsiaalse registreeringuta.

Võistlused, uudiskirjad, kontakt

Isikuandmete kogumine, töötlemine ja kasutamine on mõningatel juhtudel vajalik võistlustel osalemiseks, uudiskirja tellimiseks või materjalide ja proovide postitamiseks. Melitta grupi ettevõtted koguvad ainult andmeid, mis on Teie taotluse töötlemiseks hädavajalikud. Samuti soovime rõhutada, et Teie andmeid, kui Te ei ole andnud meile nõusolekut failide kasutamiseks kommertseesmärkidel, kasutatakse üksnes selleks mõeldud eesmärgil, nt kui osalete konkursil, kasutatakse Teie andmeid üksnes konkursi võitjate määramisel ja seejärel eemaldatakse koheselt. Kolmandatele isikutele neid ei edastata

Melitta grupi ettevõtted lubacad, et käitlevad Teie andmeid range konfidentsiaalsusega. Me ei edasta Teie andmeid kolmandatele isikutele, sh müügi, rendi, vahetuse või muu vahendi abil.

Allalaadimised

Programmide allalaadimine on Teie omal vastutusel. Melitta grupi ettevõtted ei vastuta kahju eest, mis on tekkinud allalaetud programmi paigalduse ja/või kasutamisega, kui nii on seaduses ette nähtud. Vastavalt õigusaktidele ei võta me endale vastutust kahjude ja kahjustuste eest, mis on põhjustatud arvutiviirustest, vaatamata ajakohaste viiruskontrollidele.

Küpsised

"Küpsised" on väikesed tekstifailid, mis muudavad meie veebiteenuste kasutamise lihtsamaks. Meie küpsised ei sisalda isikuandmeid, tagades et Teie eraelu oleks kaitstud. Need ei sisalda Teie meiliaadressi ega muud teavet Teie kohta. Enamik veebibrausereid aktsepteerivad küpsiseid automaatselt. Te võite neid seadeid brauseris muuta, et neid keelata.

Logimine

Logitakse Teie juurdepääsu veebisaidile. Melitta grupi ettevõtted jätavad endale õiguse kasutada seda teavet üksnes anonüümsete statistiliste hinnangute jaoks oma teenuste ja veebisaitide arendamiseks.

Google Analytics

Käesolev veebisait kasutab Google Analytics'it, veebianalüüsi teenus Google Inc.'ilt ("Google"). Google Analytics kasutab "küpsiseid", mis on arvutisse asetatavad tekstifailid, et aidata analüüsida, kuidas kasutajad veebisaiti kasutavad. Teave, mida küpsis Teie kodulehe kasutamise kohta salvestab (sealhulgas teie IP-aadress) edastatakse ja salvestatakse Google'i serveritesse Ameerika Ühendriikides. 
Anonüümse IP korral, Google kärbib/jätab anonüümseks viimased IP-aadressi baidid Euroopa Liidu ja ka Euroopa Majanduspiirkonna riikide puhul. 
Ainult erandjuhtudel saadetakse ja lühendatakse IP-aadress Google'i serveritesse USAs. 
Veebisaidi pakkuja nimel kasutab Google seda teavet, et hinnata veebikülje kasutamist, koostades veebilehe haldajale külastamisaruande ja Internetikasutusaruande. 
Google ei seosta Teie IP-aadressi muude Google'i valduses olevate andmetega. 
Te võite keelduda küpsiste kasutamisest, valides oma veebilehitsejas vastavad seaded. Pange tähele, et kui Te seda teete, ei pruugi Te saada kasutada käesoleva veebilehe kõiki funktsioone. 
Lisaks sellele saate takistada Google'i andmekogumist ja kasutamist (küpsised ja IP-aadress) laadides alla ja paigaldades veebibrauseri plugina https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=en-GB.
Võite loobuda Google Analytics'u kasutamisest, klõpsates järgmist linki. Loobumisküpsis saadetakse arvutisse, mis keelab tulevikus veebisaidi külastamisel andmekogumise. Keela Google Analytics.
Rohkem teavet kasutustingimuste ja andmekaitse kohta leiate http://www.google.com/analytics/terms/gb.html või https://www.google.de/intl/en_uk/policies/. 
Pange tähele, et siin veebisaidil on Google Analytics'i kood täiendatud “gat._anonymizeIp();” tagamaks IP-aadresside anonüümset kogumist (nii-nimetatud IP-maskeerimine).