Produktų informacija vartotojams

 

 

Pagal EB potvarkio dėl ploviklių nuostatas, „Melitta®“ yra įpareigota informaciją apie savo valymo ir nuosėdų šalinimo produktų sudėtį teikti internetu, taip pirkėjams užtikrinant geresnį informacijos suprantamumą. Išsami „Melitta®“ valymo ir nuosėdų šalinimo produktų informacija pateikiama produktų duomenų lapuose.