Isikuandmete kaitse deklaratsioon

 

Lühike ülevaade andmekaitsest

 

Järgnevad märkused annavad lihtsa ülevaate sellest, mis juhtub teie isikuandmetega, kui külastate meie veebisaiti. Isikuandmed on kõik andmed, mis võimaldavad inimest tuvastada. Üksikasjalikku teavet oma privaatsuse kaitse kohta võib leida allpool toodud andmekaitsedeklaratsioonist.

 

Kes vastutab andmete kogumise eest sellel veebisaidil?

 

Vastutav andmete töötlemise üksus sellel veebisaidil on:

 

Melitta Europa GmbH & Co. KG
Ringstr. 99
32427 Minden
E-Mail: info@melitta.de

 

Kuidas me teie kohta andmeid kogume?

 

Ühelt poolt, kogume andmeid, mis te esitate meile. Need võivad olla andmed, mis te sisestate uudiskirja tellimisel. Me kogume teie poolt esitatavad andmed, kui te registreerute oma toodet või kasutate meie teenuseid.

 

Muud andmed kogutakse automaatselt meie IT-süsteemide abil meie veebisaidi külastamisel. Need on peamiselt tehnilised andmed (näiteks brauseri tüüp, operatsioonisüsteem või kodulehe külastuse kellaaeg). Need andmed kogutakse automaatselt, kui külastate meie veebisaiti.

 

Teie andmete analüüs

 

Kui külastate meie veebisaiti, võib teie käitumist statistiliselt hinnata. Seda peamiselt tehakse küpsiste ja niinimetatud analüüsivahendite abil. Teie käitumise analüüs on anonüümne ja järelikult ei saa teid jälgida. Te võite vaielda selle analüüsi vastu või seda vältida, jättes teatud vahenditud kasutamata. Üksikasjalikku teavet võib leida meie andmekaitse deklaratsioonist «Kolmanda osapoole moodulid ja analüüsivahendid» pealkirja all.

 

Milleks me teie andmeid kasutame?

 

Mõnesid andmeid kogutakse, et tagada veebisaidi katkematut ja häireteta tööd.

 

Teiste andmete abil me võime teie käitumist kui Interneti kasutaja statistiliselt analüüsida (näiteks niinimetatud küpsiste abil). Need analüüsid on anonüümsed ja järelikult ei saa teid jälgida. Te võite vaielda selle analüüsi vastu. Üksikasjalikku teavet võib leida meie andmekaitse deklaratsioonist «Kolmanda osapoole moodulid ja analüüsivahendid» pealkirja all.

 

 

Mis on teie õigused oma andmete suhtes?

Te võite igal ajal saada tasuta teavet oma salvestatud päritolu, vastuvõtja ning andmetöötluse eesmärgi kohta. Teil on samuti õigus neid andmeid parandada, blokeerida või kustutada. Seoses isikuandmetega seotud lisaküsimuste korral võite igal ajal meiega ühendust võtta ametlikus teates toodud aadressil. Teil on samuti õigus pöörduda vastavasse järelevalveorganisse.

 

Kas teie andmed edastatakse kodeeritud kujul?

Jah. See veebileht kasutab kodeerimist. Selle eesmärk on kaitsta Teie isikuandmeid volitamata juurdepääsu eest.

 

 

 

Melitta Europa GmbH & Co. KG
Ringstr. 99
32427 Minden
E-Mail: info@melitta.de

 

I.              Üldised märkused ja kohustuslik teave

 

Käesoleva kodulehe haldajad suhtuvad teie isikuandmete kaitsesse väga tõsiselt. Kohtleme teieisikuandmeid konfidentsiaalselt, kooskõlas kohustuslike andmekaitse määruste ning käesoleva andmekaitse deklaratsiooniga.

Kui kasutate seda veebisaiti, kogutakse erinevaid isikuandmeid. Isikuandmed on andmed, mille alusel on võimalik teid tuvastada. Käesolevas andmekaitse deklaratsioonis selgitatakse, milliseid andmeid me kogume ja kuidas me seda kasutame.  Selles ka selgitatakse, mis eesmärgil seda tehakse.

 

Tahaksime märkida, et andmete edastamine Interneti kaudu (näiteks kiri e-maili teel) ei ole täiesti turvaline. Andmete täielik kaitse kolmandate isikute juurdepääsu eest ei ole võimalik.

 

 

Õigus keelduda andmete kogumisest erandjuhtudel ja otseseturunduse vastu (GDPR-i Artikkel 21)

 

Kui andmete töötlemine toimub GDPR-i artikli 6 lõike 1 punkti (e) või (f) alusel, teil on õigus oma konkreetsest olukorrast lähtudes keelduda igal ajal teie puudutavate isikuandmete töötlemisest; sealhulgas nendele sätetele tugineva profiilianalüüsi suhtes. Töötlemise õigusliku aluse võib leida käesolevast andmekaitse deklaratsioonist.

 

Kui te esitate vastuväite, ei töötle me enam teie isikuandmeid, kui me just ei suuda esitada kaalukaid põhjuseid töötlemise jätkamiseks, mis kaaluvad üles teie huvid, õigused ja vabadused või, et töötlemine on vajalik õigusnõuete esitamiseks, rakendamiseks ja kaitsmiseks. Samuti rakendatakse seda profileerimise puhul samade sätete alusel.

 

Kui teie isikuandmeid kasutatakse otseturunduse eesmärgil, teil on õigus keelduda igal ajal teie puudutavate isikuandmete kasutamisest selle reklaami eesmärkidel; see puutub samuti profiilianalüüsisse, kuna see on seotud sellise otseturundusega.  

 

 

 

Vastutav üksus

 

Vastutav andmete töötlemise üksus sellel veebisaidil on märgitud ametlikus teates. Vastutav asutus on füüsiline või juriidiline isik, kes määrab üksi või koos teistega kindlaks isikuandmete töötlemise eesmärgid ja vahendid (näiteks nimed, e-maili aadressid jne).

 

Teie isikuandmete töötlemise nõusoleku tühistamine

 

Paljud andmete töötlemise protseduurid on võimalikud ainult teie nõusolekul. Me saame teie otsese nõusoleku eelnevalt kätte. Te võite selle nõusoleku igal ajal tühistada. Kõik, mis teil tuleb teha, on saada mitteametliku teatise e-maili teel info@melitta.de. Nõusoleku tühistamine ei mõjuta enne nõusoleku tühistamist teostatud andmete töötlemise protseduurite seaduslikkust.

 

 

Andmete kaitse eest vastutav isik

 

Kohustume määrama andmete kaitse eest vastutava isiku. Meie andmete kaitse eest vastutava isiku kontaltandmed on märgitud ametlikus teates.

 

Õigus esitada hagi pädevasse järelevalveorganisse

 

Veebisaidi külastajad informeeritakse sellest, et neil on õigus esitada hagi pädevasse järelevalveorganisse andmekaitse rikkumise korral. Vastutav järelevalveorgan andmekaitse küsimuste kohta on Föderaalriigi andmekaitse komissar, kus asub meie firma peakontor, Nordrhein-Westfalen, Saksamaa. 

Andmekaitse komissari kontaktandmeid võib leida klikkides järgmisel lingil:

https://www.bfdi.bund.de/SharedDocs/Adressen/LfD/NordrheinWestfalen.html?nn=5217144

 

 

Andmete ülekandmise õigus

 

Teil on õigus saada andmeid, mida töötleme automaatselt teie nõusoleku alusel või teile või teisele vastutavale isikule üle antud lepingu kohaselt masinloetaval kujul. Kui taotlete andmete otsest üleandmist teisele vastutavale isikule, see juhtub ainult siis, kui see on tehniliselt teostatav.

 

 

SSL või TLS-krüpteerimine

See veebileht kasutab turvalisuse kaalutlustel ja konfidentsiaalse sisu, näiteks teie poolt lehe haldajana saadetavate päringute edastamise kaitseks SSL või TLS-krüpteerimist. Krüpteeritud seose tunnete ära sellest, et brauseri aadressiriba „http://“ muutub, olles „https://“, ning teie brauseriribal olevast lukusümbolist.

Kui SSL või TLS-krüpteerimine on aktiveeritud, ei saa kolmandad isikud teie poolt meile edastatavaid andmeid lugeda.

 

Teave, blokeerimine, kustutamine

Teil on igal ajal õigus oma salvestatud isikuandmetega tasuta tutvuda, saada teavet nende päritolu ja vastuvõtjate ning andmetöötluse eesmärgi kohta ja vajaduse korral õigus neid andmeid parandada, blokeerida või kustutada kooskõlas kehtivate õigusnõuetega. Seoses isikuandmetega seotud lisaküsimuste korral võite igal ajal meiega ühendust võtta ametlikus teates toodud aadressil.

 

Reklaammeilidest keeldumine

 

Käesolevaga loobume meie ametlikus teates avaldatud kontaktandmete kasutamisest, reklaami- ja infomaterjalide saatmiseks omaalgatuslikult. Nende veebilehtede haldajad jätavad endale õiguse võtta soovimatu reklaami vastu õiguslikke meetmeid, näiteks rämpsposti vastu.

 

Muudatused käesolevas andmekaitse deklaratsioonis

 

Jätame endale õiguse muuta need andmekaitse reeglid igal ajal kooskõlas õigusnõuetega.

 


II.            Andmete kogumine meie veebisaidil

 

Küpsised (Cookies)

 

Mõned veebilehed kasutavad niinimetatud küpsiseid. Küpsised ei tekita teie arvutis kahju ega sisalda viiruseid. Küpsiste eesmärk on muuta meie veebisait mugavamaks, tõhusamaks ja turvalisemaks. Küpsised on väikesed tekstifailid, mis talletatakse teie arvutisse ja mida teie brauser salvestab.

Te võite oma brauseri seadistada nii, et teid teavitatakse küpsiste kasutamisest ja te lubate küpsiseid ainult üksikjuhul, lülitate küpsiste vastuvõtmise teatud juhtudeks või üldiselt välja ning aktiveerite küpsiste automaatse kustutamise brauseri sulgemisel. Küpsiste inaktiveerimise korral võib selle veebilehe toimimine olla piiratud.

Enamik meie poolt kasutatud küpsiseid on niinimetatud seansiküpsised. Need kustutatakse pärast teie külastuse lõppu automaatselt. Teised küpsised jäävad teie lõppseadmele salvestatuks, kuni te need kustutate. Need küpsised võimaldavad meil teie brauserit järgmisel külastusel uuesti ära tunda.

 

Küpsised, mis on vajalikud elektronühenduse teostamiseks või teatud funktsioonide täitmiseks (nt ostukorvi funktsioon), salvestatakse GDPR-i artikli 6 lõike 1 punkti f alusel. Veebisaidi haldajal on õiguslik huvi küpsiste salvestamise vastu selleks, et meie teenused oleksid tehniliselt veatult ja optimaalselt esitatud. Mis puutub teistesse küpsistesse (nt teie käitumise analüüsimiseks kasutatavad küpsistesse), käsitletakse neid käesolevas andmekaitse deklaratsioonis eraldi.

 

 

Serveri logifailid

 

Veebilehtede pakkuja kogub ja salvestab automaatselt teavet nii nimetatud serveri logifailides, mida teie brauser meile automaatselt edastab. Need on:

 

  • Brauseri tüüp ja versioon
  • Kasutatav operatsioonisüsteem
  • Eelmise külastatud lehekülje URL
  • Juurdepääseva arvuti hostinimi
  • Serveripäringu kellaaeg
  • IP-aadress

 

Neid andmeid ei koondata teiste andmeallikatega. Jätame endale õiguse neid andmeid hiljem kontrollida, kui meile saavad teatavaks konkreetsed tõendid ebaseadusliku kasutamise kohta. Need andmed kogutakse GDPR-i artikli 6 lõike 1 punkti f alusel. Veebilehe operaator on huvitatud selles, et veebisait oleks tehniliselt veatult ja optimaalselt esitatud -selleks tuleb registreerida serveri logifailid.

Kontaktivorm

Kui te esitate meile päringuid kontaktivormi vahendusel või telefoni teel, siis salvestame Teie andmed, sh teie poolt esitatavad kontaktandmed päringu töötlemiseks ja edasiste küsimuste korral. Me ei edasta neid andmeid ilma teie nõusolekuta.

 

Kontaktivormis esitatud andmeid töödeldakse ainult teie nõusoleku alusel (GDPR-i artikkel 6 lõige 1 punkt a). Selle nõusoleku saate igal ajahetkel tühistada. Kõik, mis teil on vaja teha, on saata meile mitteametliku kirja. Nõusoleku tühistamine ei mõjuta enne nõusoleku tühistamist teostatud  andmete töötlemise protseduurite seaduslikkust.

 

Teie poolt kontaktivormis esitatavad andmed jäävad meie juurde seni, kuni te ei palu meid neid kustutada, kuni te ei loobu oma nõusolekust nende salvestamiseks või kuni andmete salvestamise eesmärk ei ole saavutatud (näiteks pärast teie päringu töötlemist). Kohustuslikud seadusandlikud määrused – eriti säilitamise tähtaeg – jäävad muutmata.

 

 

 Veebisaidil registreerimine

 

Te võite registreerida meie veebisaidil saidi täiendavaid funktsioone kasutamiseks. Kasutame ainult need andmeid, mis on sisestatud Teie poolt vastava pakkumise või teenuse kasutamiseks Te olete registreerunud. Registreerimisel nõutavat kohustuslikku infot tuleb esitada täies ulatuses. Vastasel juhul lükatakse registreering tagasi.

 

Oluliste muudatuste korral, näiteks pakkumise kogusest või vajalikest tehnilistest muudatustest, kasutame registreerimisel sisestatud e-posti aadressi, et Teid teavitada.  

 

Registreerimise ajal sisestatud andmete töötlemine toimub teie nõusoleku alusel (Artikkel 1 lõige 6 punkt а GDPR). Võite oma nõusoleku igal ajal tühistada. Te võite selleks kirjutada meile mitteamekku kirja. Andmete tagasikutsumine ei mõjuta teostatava enne nõusoleku tagasikutsumist andmetöötluse seaduslikkust.

 

Registreerimisel kogutud andmed säilitatakse nii kaua, kui olete meie veebisaidil registreerunud ja hiljem nad kustutatakse. Õiguslikud säilitamise tähtajad jäävad muutumatuks.

 

 

Andmete töötlemine (kliendi- ja lepinguandmed)

 

Kogume, töötleme ja kasutame isikuandmeid ainult selles ulatuses, kui neid on vaja õigussuhete põhjendamiseks, töötlemiseks või muutmiseks (arvestusandmed). Seda tehakse artikli 6 lõike 1. punkti b GDPR alusel, mis võimaldab andmete töötlemist lepinguliste või lepingueelsete meetmete täitmiseks. Kogume, töötleme ja kasutame meie veebisaidi kasutamist puudutavaid isikuandmeid (kasutusandmeid)  ainult selles ulatuses, kui neid on vaja kasutaja sissepääsu teenusele saamiseks või arvete koostamiseks.

 

Kogutud kliendiandmed kustutatakse pärast õigusliku säilitamise tähtaja lõpetamist (tellimuse täitmist või ärisuhete lõpetamist, kuid mitte varem).

 

 

 

III.          Kolmanda osapoole moodulid ja analüüsi tööriistad

 

Google Analytics

 

Käesolev veebileht kasutab veebianalüütika teenuse Google Analytics funktsioone. Pakkujaks on Google Ireland Limited, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Ireland.

 

Google Analytics kasutab nn küpsiseid. Need on teie arvutisse salvestatud tekstifailid, mis võimaldavad analüüsida veebisaidi kasutamist teie poolt. Küpsise poolt selle veebisaidi kasutamise kohta saadud teave edastatakse tavaliselt USA-s Google'i serverisse ja salvestatakse seal.

 

Lisainfot Google Analytics kasutajaandmete  töötlemisest võib leida Google privaatsuspoliitikast: https://support.google.com/analytics/answer/6004245?hl=en

 

Brauseri pistikprogramm

 

Te võite küpsiste salvestamist takistada vastava brauseri tarkvara seadistusega; juhime teie tähelepanu siiski sellele, et teil ei pruugi sel juhul olla võimalik kasutada täielikult kõiki selle veebilehe funktsioone. Lisaks võite takistada küpsise loodud ja veebilehe teie poolse kasutusega seotud andmete (sh teie IP-aadress) kogumist Google'is ning nende andmete töötlemist Google'i poolt, laadides alla ja installides alljärgnevalt lingilt saadaoleva brauseri pistikprogrammi: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=en-GB

 

Andmekogumisest keeldumine

 

Te võite takistada oma andmete kogumist Google Analyticsi poolt, klõpsates alljärgnevale lingile. Paigaldatakse keeldumisküpsis, mis takistab teie andmete kogumist selle veebilehe edaspidistel külastustel: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=en-GB

 

Demograafilised näitajad Google Analyticsi puhul

 

See veebileht kasutab Google Analyticsi funktsiooni „demograafilised näitajad“. Selle abil saab koostada aruandeid, mis sisaldavad teavet veebilehe külastajate vanuse, soo ja huvide kohta. Need andmed pärinevad Google'i huvipõhisest reklaamist ja kolmandate teenusepakkujate külastajaandmetest. Neid andmeid ei saa omistada kindlale isikule. Te võite selle funktsiooni igal ajal oma Google'i konto kuvaseadistustes inaktiveerida või oma andmete kogumise Google Analyticsi poolt üldiselt keelata, nagu on kirjeldatud punktis „Andmekogumisest keeldumine“.

 

Andmetöötluse alustamine

 

Me sõlmisime Google'iga lepingu andmetöötlusega alustamisest ja täielikult täidame Saksamaa andmekaitseasutuste rangeid nõudeid Google Analyticsi kasutamisel.

 

IP anonüümseks muutmine

 

Oleme aktiveerinud sellel veebilehel IP anonüümseks muutmise funktsiooni. Selle abil lühendab Google teie IP-aadressi Euroopa Liidu liikmesriikides või teistes Euroopa Majanduspiirkonna lepingu riikides enne USAsse edastamist. Ainult erandjuhul edastatakse täielik IP-aadress Google'i serverisse USAs ja lühendatakse seal. Selle veebilehe haldaja tellimusel kasutab Google seda teavet, et hinnata veebilehe teie poolset kasutust, koostada raporteid veebilehe tegevuste kohta ning osutada veebilehe haldajale teisi veebilehe- ja internetikasutusega seotud teenuseid. Google Analyticsi abil teie brauserist edastatud IP-aadressi ei koondata teiste Google'i andmetega.

 

 

Õiguslik alus

 

Google Analytics’i küpsised salvestatakse artikli 6 lõike 1 punkti f GDPR alusel. Veebisaidi operaatoril on seaduslik õigus analüüsida kasutaja käitumist, et optimeerida nii oma veebisaiti kui ka reklaami.

 

Google Maps

 

See veebileht kasutab API kaudu kaarditeenust Google Maps. Pakkuja on Google Ireland Limited, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Ireland. Google Mapsi funktsioonide kasutamiseks peate oma IP-aadressi salvestama. See teave edastatakse tavaliselt ja hoitakse Google'i serverisse Ameerika Ühendriikides. Selle veebilehe pakkuja ei mõjuta seda andmeedastust.

 

Kasutamine Google Maps on teinud meie online pakkumiste ahvatleva esitluse huvides ja aitab kergelt leida need kohad, mis on märgitus meie veebilehel. See kajastab seaduslikku õigust  artikli 6 lõike 1 punkti f GDPR tähenduses.

 

Lisateavet kasutajaandmete töötlemise kohta leiate Google'i andmekaitseavaldusest: https://policies.google.com/privacy?hl=et.

 

YouTube

 

Meie veebileht kasutab Google'i hallatava lehe YouTube pistikprogramme. Veebilehtede haldaja on YouTube, LLC, 901 Cherry Ave., San Bruno, CA 94066, USA. Kui külastate mõnda meie YouTube'i pistikprogrammiga varustatud lehtedest, luuakse ühendus YouTube'i serveritega. Seejuures antakse YouTube' serverile teada, millist meie lehte te olete külastanud.

 

Kui olete oma YouTube'i kontole sisse loginug, võimaldate YouTube'il omistada oma otsingukäitumise otse oma isiklikule profiilile. Te saate seda takistada, logides oma YouTube'i kontolt välja.

 

YouTube'i kasutamine soodustab meie online-pakkumiste esitamiseks. See kajastab seaduslikku õigust artikli 6 lõike 1 punkti f GDPR tähenduses.

 

Täiendavat teavet kasutajaandmete töötlemise kohta leiate YouTube'i andmekaitseavaldusest aadressil: https://policies.google.com/privacy?hl=et

 

WEB-fondid Fast.Fonts.Net või Fonts.com

Käesolevas veebilehes kasutatakse nn web-fondid, mis esitatakse  Monotype GmbH (fonts.com või fast.fonts.net) poolt kirjamarkide ühesuguseks kuvamiseks. Kui Te avate veebilehte, laadib teie brauser vajalikku veebifonti brauseri vahemällu teksti ja kirjamärke õigeks kuvamiseks.

Selleks peab teie poolt kasutatav brauser ühendama fonts.com serveritega. Selle tulemusena mõistab fonts.com, et Te külastate meie veebilehte oma IP-aadressi kaudu. Fonts.com'i veebifontide kasutamine on meie online-pakkumiste järjekindla ja tõhusa esitamise huvides. See on seaduslik õigus artikli 6 lõike 1 punkti f DSGVO tähenduses.

Kui teie brauser ei toeta veebifoneid, kasutab teie arvuti fonti vaikimisi.

Lisateave Google'i veebifontide kohta:

 https://www.fonts.com/info/legal, Fonts.com privaatsuspoliitika:

https://www.fonts.com/info/legal/privacy Monotype GmbH privaatsuspoliitika: https://www.monotype.com/legal/privacy-policy

 

 

IV.         Hoster

 

Me kasutame hostingu it.x informationssysteme gmbh, Smart E-Business Integration,

Line-Eid-Str. 1, D-78467 Konstanz, SysEleven GmbH, Ohlauer Str. 43, 10999 Berlin and

PlusServer GmbH, Hohenzollernring 72, 50672 Köln, teenuseid.

 

Nende hostingutega on sõlmitud leping andmete taatlemiseks. Käesolev leping peab tagama, et kõik Teie andmed töödeldakse kehtiva andmete kaitse seaduse alusel, ning et me pidevalt kontrollime need andmed, mis säilitatakse hostingu teenuste pakkuja serverites.

 

Nende teenuste kasutamine on meie teenuste stabiilse pakkumise huvides. See on seaduslik õigus lg. 6 p. 1 lit. f GDPR tähenduses.

 

Versioon: aprill 2018. a.