Īss datu aizsardzības apskats

 


 

Šajās piezīmēs sniegts vienkāršs apskats par to, kas notiek ar jūsu personas datiem, kad jūs apmeklējat mūsu tīmekļa vietni. Personas dati ietver visus datus, pēc kuriem var identificēt jūsu personu. Sīkāku informāciju par datu aizsardzību jūs atradīsiet mūsu datu aizsardzības deklarācijās zemāk.

 

Kas atbild par datu savākšanu šajā tīmekļa vietnē?

 

Institūcija, kas atbild par datu apstrādi šajā tīmekļa vietnē

 

Melitta Europa GmbH & Co. KG
Ringstr. 99
32427 Minden
E-Mail: info@melitta.de

 

Kā mēs savācam jūsu datus?

 

No vienas puses, mēs savācam datus, kurus jūs mums iesniedzat. Tie var būt dati, kurus jūs ievadāt, pasūtot ziņu izsūtni. Kad jūs reģistrējat produktu vai izmantojat mūsu pakalpojumus, mēs apkopojam jūsu iesniegtos datus.

 

Citus datus automātiski savāc mūsu IT sistēmas, apmeklējot mūsu tīmekļa vietni. Tie galvenokārt ir tehniskie dati (piemēram, interneta pārlūkprogramma, operētājsistēma vai lapas apmeklējuma laiks). Šie dati tiek savākti automātiski, tiklīdz jūs ieejat mūsu tīmekļa vietnē.

 

Jūsu datu analīze

 

Kad jūs apmeklējat mūsu tīmekļa vietni, jūsu uzvedību sērfojot var novērtēt statistiski. Tas tiek darīts, galvenokārt izmantojot cookie failus un tā sauktos analīzes rīkus. Jūsu uzvedības analīze sērfingā ir anonīma, un tātad līdz jums nevar būt izsekojama. Jūs varat iebilst pret šo analīzi vai novērst to, neizmantojot konkrētus rīkus. Sīkāka informācija ir atrodama mūsu datu aizsardzības deklarācijā ar nosaukumu “Trešo pušu moduļi un analīzes rīki”.

 

 

Kāpēc mēs izmantojam jūsu datus?

 

Daži dati tiek savākti, lai nodrošinātu pastāvīgu tīmekļa vietnes darbību.

 

Ar citiem datiem mēs varam statistisko izanalizēt jūsu kā lietotāja uzvedību internetā (piemēram, caur tā sauktajiem cookie failiem). Tādas analīzes ir anonīmas un līdz jums nevar būt izsekojamas. Jūs varat iebilst pret šo analīzi. Sīkāka informācija ir atrodama mūsu datu aizsardzības deklarācijā ar nosaukumu “Trešo pušu moduļi un analīzes rīki”.

 

 

Kādas ir jūsu tiesības attiecībā uz jūsu datiem?

 

Jūs varat jebkurā laikā bez maksas saņemt informāciju par personas datu, kādi ir par jums, izcelsmi, saņēmēju un mērķi. Jums ir arī tiesības pieprasīt labot, bloķēt vai dzēst šos datus. Jūs varat sazināties ar mums jebkurā laikā, rakstot uz adresi, kas norādīta oficiālajā paziņojumā, ja jums ir papildu jautājumi par personas datu tēmu. Jums ir arī tiesības vērsties attiecīgā uzraudzības institūcijā.

 

 

Jūsu dati tiek nosūtīti kodētā veidā?

 

Jā. Šī tīmekļa vietne izmanto kodējumu. Tas paredzēts jūsu datu aizsardzībai pret nesankcionētu piekļuvi.

 


 

Datu aizsardzības deklarācija

 

Melitta Europa GmbH & Co. KG
Ringstr. 99
32427 Minden
E-Mail: info@melitta.de

 

I.             Vispārējas piezīmes un saistošā informācija

 

Šo lapu operatori nopietni izturas pret personas datu aizsardzību. Mēs jūsu personas datus apstrādājam konfidenciāli un saskaņā ar datu aizsardzības normatīvajiem noteikumiem un šo datu aizsardzības deklarāciju.

 

Kad jūs izmantojat šo vietni, tiek savākti dažādi personas dati. Personas dati – tā ir informācija, pēc kuras var jūs identificēt. Šai datu aizsardzības deklarācijā paskaidrots, kādus datus mēs savācam un kādā nolūkā to izmantojam. Tajā arī paskaidrots, kādā nolūkā tas tiek darīts.

 

Mēs vēlētos atzīmēt, ka datu nosūtīšanai internetā (piemēram, ziņojums pa elektronisko pastu) var būt drošības trūkumi. Pilnīga datu aizsardzības pret trešo pušu piekļuvi nav iespējama.

 

 

Atteikuma tiesības no datu vākšanas īpašos gadījumos un pret tiešo mārketingu (GDPR 21. p.)

 

Ja datu apstrāde pamatota uz GDPR 6. panta (1) (e) vai (f), jums ir tiesības jebkurā laikā atteikties no personas datu apstrādes saistībā ar jums to iemeslu dēļ, kas saistīti ar jūsu konkrēto situāciju; tas attiecas arī uz profilēšanu, pamatojoties uz šiem noteikumiem. Apstrādes juridisko pamatojumu var atrast šajā datu aizsardzības deklarācijā.

 

Ja jūs iesniedzat iebildumu, mēs vairs neapstrādāsim jūsu personas datus, ja mēs nevarēsim pierādīt pārliecinošus pamatojumus apstrādei, kas ir pārāki par jūsu interesēm, tiesībām vai brīvību, vai apstrāde kalpo prasību pieteikumu apstiprināšanai, īstenošanai vai aizsardzībai.

 

Ja jūsu personas dati tiek izmantoti tiešajam mārketingam, jums ir tiesības jebkurā laikā atteikties no personas datu izmantošanas saistībā ar jums tādas reklāmas nolūkos; tas attiecas arī uz profilēšanu, jo tā saistīta ar tādu tiešo mārketingu. Ja jūs iebilstat, jūsu personas dati vairs netiks izmantoti tiešajam mārketingam.

 

 

 

Atbildīgā institūcija

 

Atbildīgā institūcija par datu apstrādi šajā tīmekļa vietnē norādīta oficiālajā paziņojumā. Atbildīgā institūcija ir fiziska vau juridiska persona, kas patstāvīgi vai kopīgi ar citiem nosaka personas datu apstrādes uzdevumus un līdzekļus (piemēram, vārdus, elektroniskā pasta adreses utt.).

 

 

Jūsu piekrišanas atsaukšana datu apstrādei

 

Daudzas datu apstrādes procedūras iespējamas tikai ar jūsu piekrišanu. Mēs iepriekš saņemam jūsu tiešu piekrišanu. Jūs varat atsaukt šo piekrišanu jebkurā laikā. Jums tikai jānosūtas neoficiāls paziņojums uz elektronisko pastu info@melitta.de. Piekrišanas atteikums neietekmē datu apstrādes procedūru likumību, kas īstenojamas pirms piekrišanas atsaukuma.

 

Atbildīgais par reglamentēto datu aizsardzību

 

Mums ir likumīgas saistības iecelt atbildīgo par datu aizsardzību. Mūsu atbildīgā par datu aizsardzību kontaktinformācija norādīta oficiālajā paziņojumā.

 

Tiesības iesniegt prasību kompetentā kontrolējošā institūcijā

 

Tīmekļa vietnes apmeklētāji tiek informēti par to, ka viņiem ir tiesības iesniegt prasību atbildīgai kontroles institūcijai datu aizsardzības pārkāpumu gadījumā. Atbildīgā kontrolējošā institūcija datu aizsardzības jautājumos ir federālās valsts datu aizsardzības komisārs, kurā atrodas mūsu kompānijas galvenais birojs, Ziemeļreina-Vestfālene, Vācija.

Datu aizsardzības komisāra kontaktinformācija atrodama, izmantojot saiti: https://www.bfdi.bund.de/SharedDocs/Adressen/LfD/NordrheinWestfalen.html?nn=5217144

 

 

Tiesības uz datu pārnesamību

 

Jums ir tiesības saņemt datus, kurus mēs apstrādājam automātiski, pamatojoties uz jūsu piekrišanu saskaņā ar līgumu, kas nodots jums vai citai atbildīgajai personai vispārējā mašīnlasāmā formātā. Ja jūs pieprasīsiet tiešu datu nodošanu citai atbildīgai personai, tas notiks tikai tādā gadījumā, ja tas būs tehniski iespējams.

 

SSL vai TLS kodējums

 

Šī vietne izmanto SSL vai TLS kodējumu drošības apsvērumu dēļ un aizsargā konfidenciāla satura nodošanu, piemēram, pieprasījumus, kurus jūs nosūtat mums kā vietnes operatoram. Jūs varat atpazīt šifrēto savienojumu pēc tā, ka adreses rinda pārlūkprogrammā mainās no “http: //” uz “https: //” un uz bloķēšanas simbolu pārlūkprogrammas adreses rindā.

 

Ja ir aktivizēts SSL vai TLS kodējums, datus, kurus jūs nododat mums, nevar izlasīt trešās personas.

 

Informācija, bloķēšana, dzēšana

 

Jums ir tiesības uz bezmaksas informāciju par personas datiem, kas tiek uzglabāti par jums, to izcelsmi un saņēmējiem, datu apstrādes nolūkā un, nepieciešamības gadījumā, tiesības labot, bloķēt vai dzēst šos datus jebkurā laikā saskaņā ar spēkā esošajām tiesiskajām prasībām. Jūs varat sazināties ar mums jebkurā laikā, rakstot uz adresi, kas norādīta oficiālajā paziņojumā, ja jums ir papildjautājumi saistībā ar personas datiem.

 

 

Atteikšanās no reklāmas ziņu saņemšanas

 

Ar šo mēs atsakāmies no kontaktinformācijas, kas publicēta mūsu oficiālajā paziņojumā, izmantošanas reklāmas un informācijas materiālu nosūtīšanai pēc savas iniciatīvas. Šo lapu operatori patur tiesības celt prasību tiesā nevēlamas reklāmas informācijas gadījumā, piemēram, surogātpasta ziņojuma.

 

 

Šīs datu aizsardzības deklarācijas grozījumi

 

Mēs paturam tiesības mainīt šos datu aizsardzības noteikumus jebkurā laikā saskaņā ar likumdošanas prasībām.

 

 

II.           Datu ievākšana mūsu tīmekļa vietnē

 

Cookies

 

Dažās interneta lapās tiek izmantoti tā sauktie cookies. Cookies faili nenodara nekādu kaitējumu jūsu datoram un nesatur vīrusus. Cookies kalpo tam, lai padarītu mūsu vietni ērtāku, efektīvāku un drošāku. Cookies faili – tie ir nelieli teksta faili, kas tiek uzglabāti jūsu datorā un saglabāti jūsu pārlūkprogrammā.

 

Jūs varat iestatīt pārlūkprogrammu tā, lai jums paziņotu par cookie failu izmantošanu, atļaut cookies failus atsevišķos gadījumos, izslēdzot cookies failu pieņemšanu konkrētiem mērķiem vai kopumā, un aktivizēt automātisku cookies failu dzēšanu, aizverot pārlūkprogrammu. Kad cookies faili ir atslēgti, šīs tīmekļa vietnes funkcionalitāte var būt ierobežota.

 

Lielākā daļa cookies failu, kurus mēs izmantojam, - ir tā sauktie “seansa cookie”. Tie automātiski tiek dzēsti pārlūkprogrammas apmeklējuma beigās. Citi cookies faili tiek saglabāti jūsu ierīcē tikmēr, kamēr jūs tos neizdzēsīsiet. Šie cookies faili ļauj mums atpazīt jūsu pārlūkprogrammu mūsu tīmekļa vietnes nākamā apmeklējuma gadījumā.

 

Cookies faili, kas nepieciešami elektronisko sakaru īstenošanai vai noteiktu funkciju izpildei (piemēram, pirkumu groza funkcija), tiek uzglabāti, pamatojoties uz GDPR 6. p. 1. p. lit. f. Tīmekļa vietnes operatoram ir likumīga interese par cookies failu saglabāšanu tehniski nekļūdīgai un optimālai mūsu pakalpojumu sniegšanai. Saistībā ar citiem cookies failiem (piemēram, cookies failiem, lai analizētu jūsu uzvedību sērfingā) – tie šajā datu aizsardzības deklarācijā tiks izskatīti atsevišķi.

 

Servera žurnāla faili

 

Lapu piegādātājs automātiski savāc un uzglabā informāciju tā sauktajos servera žurnāla failos, kurus jūsu pārlūkprogramma automātisko nodod mums. Tie ir:

 
 - Pārlūkprogrammas veids un versija
 - Izmantotā operētājsistēma
 - Personas, kas veic pieprasījumu, URL
 - Datora, kas saņem piekļuvi, hosta nosaukums
 - Servera pieprasījuma laiks
 - IP adrese
 

Šie dati nav apvienoti ar citiem datu avotiem. Mēs paturam tiesības vēlāk pārbaudīt datus, ja uzzinām par kādiem nelikumīgas izmantošanas pierādījumiem. Šie dati tiek savākti, pamatojoties uz GDPR 6. p. 1. p. lit f. Tīmekļa vietnes operatoram ir likumīga interese par tehniski nekļūdīgu un optimālu tīmekļa vietnes pasniegšanu – tādēļ nepieciešams reģistrēt servera žurnālu failus.

 

Kontaktu forma

 

Ja jūs mums nosūtat pieprasījumus, izmantojot kontaktu formu vai pa tālruni, mēs saglabāsim jūsu datus, tostarp kontaktinformāciju, kuru jūs iesniedzāt pieprasījuma apstrādei un nākamo jautājumu gadījumā. Mēs šos datus nenodosim bez jūsu piekrišanas.

 

Kontakta formā norādītie dati tiks apstrādāti tikai un vienīgi pamatojoties uz jūsu piekrišanu (GDPR 6. panta 1. paragrāfs, lit. a). Jūs varat atsaukt šo piekrišanu jebkurā laikā. Jums tikai jānosūtas mums neoficiāla vēstule. Piekrišanas atsaukšana neietekmē datu apstrādes procedūru likumību, kas īstenojamas pirms piekrišanas atsaukšanas.

 

 

Dati, kurus jūs norādāt kontaktu formā, paliek pie mums tikmēr, kamēr jūs nepalūgsiet mums dzēst, kamēr jūs neatteiksieties no savas piekrišanas to uzglabāšanai, vai kamēr netiks izpildīts datu uzglabāšanas mērķis (piemēram, pēc jūsu pieprasījuma apstrādes). Saistošie likumdošanas noteikumi – jo īpaši uzglabāšanas termiņi – paliek nemainīgi.

 

Datu apstrāde (klienta un līguma dati)

 

Mēs savācam, apstrādājam un izmantojam personas datus tikai tiktāl, ciktāl tas nepieciešams juridisko attiecību pamatošanai, izstrādei vai mainīšanai (uzskaites dati). Tas tiek darīts, pamatojoties uz GDPR 6. p. 1. p. lit. b, kas ļauj apstrādāt datus līguma vai  pirms līgumā pasākumu izpildei. Mēs savācam, apstrādājam un izmantojam personas datus par savu interneta lapu izmantošanu (dati par izmantošanu) tikai tādā mērā, cik tas nepieciešams, lai ļautu lietotājam iegūt piekļuvi šim pakalpojumam vai izrakstīt rēķinus.

 

Savāktie klienta dati tiks dzēsti pēc likumīgā uzglabāšanas termiņa beigām (pasūtījuma pabeigšanas vai lietišķo attiecību pārtraukšanas, bet ne agrāk).

 

 

III.          Neatkarīgie moduļi un analīzes instrumenti

 

Google Analytics

 

Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas tīmekļa analītiskā servisa Google Analytics funkcijas.

Piegādātājs - Google Ireland Limited, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Ireland.

 

Google Analytics tiek izmantoti tā sauktie “cookies”. Tie ir teksta faili, kas tiek uzglabāti jūsu datorā un ļauj analizēt jūsu tīmekļa vietnes izmantošanu. Cookie faila ģenerētā informācija par jūsu šīs tīmekļa vietnes izmantošanu parasti tiek pārcelta uz Google serveri ASV un tiek uzglabāta tur. Sīkāka informācija par to, kā  Google Analytics apstrādā lietotāja datus, ir atrodama Google konfidencialitātes politikā:

https://support.google.com/analytics/answer/6004245?hl=lv

 

Pārlūkprogrammas pievienojumprogramma

 

Jūs varat atteikties no cookie failu izmantošanas, izvēloties atbilstošus iestatījumus savā pārlūkprogrammā, bet ņemiet vērā, ka, ja jūs to izdarīsiet, jūs nevarēsiet izmantot šīs tīmekļa vietnes funkcionalitāti pilnībā. Jūs varat arī Google aizliegt savākt un apstrādāt cookie faila ģenerētos un ar jūsu tīmekļa vietnes izmantošanu saistītos datus (tostarp jūsu IP adresi), lejupielādējot un iestatot pārlūkprogrammas pievienojumprogrammu, izmantojot saiti: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=en

 

Atteikšanās no datu vākšanas

 

Jūs varat Google Analytics aizliegt savākt datus, klikšķinot uz saites. Paredzēts cookie atteikuma fails, kas novērš jūsu datu savākšanu šīs tīmekļa vietnes nākamo apmeklējumu gadījumā: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=en

 

Demogrāfiskie raksturlielumi Google Analytics

 

Šī vietne izmanto funkciju “demogrāfiskie raksturlielumi” Google Analytics. Tas ļauj izveidot pārskatus, kas ietver informāciju par vietnes apmeklētāju vecumu, dzimumu un interesēm. Šie dati nāk no reklāmas, kas saistīta ar lietotāja interesēm, Google un datiem par lietotājiem no neatkarīgiem pakalpojumu sniedzējiem. Šos datus nav iespējams identificēt līdz konkrētai personai. Jūs varat jebkurā laikā atslēgt šo funkciju savās Google konta reklāmu preferencēs vai pilnībā atteikties no Google Analytics izmantošanas, kā aprakstīts sadaļā "Atteikšanās no datu vākšanas”.

 

Datu apstrādes sākums

 

Mēs noslēdzām līgumu ar Google datu apstrādes sākumā un pilnībā izpildām Vācijas datu aizsardzības institūciju stingrās prasības to izmantošanas gaitā Google Analytics.

 

IP anonimitāte

 

Mēs izmantojam funkciju “IP anonimitātes aktivizēšana” šajā tīmekļa vietnē. Tas nozīmē, ka Google samazina jūsu IP adreses izmantošanu Eiropas Savienības dalībvalstu vai citu Līguma par Eiropas Ekonomikas zonu dalībvalstu ietvaros. Tikai izņēmuma gadījumos pilna IP adrese tiks nosūtīta uz Google serveri ASV un tiks samazināta tur. Šīs tīmekļa vietnes operatora vārdā Google izmantos šo informāciju, lai novērtētu jūsu tīmekļa vietnes izmantošanu, pārskatu ievākšanai par tīmekļa vietnes darbību un, lai sniegtu tīmekļa vietnes operatoram citus pakalpojumus, kas saistīti ar tīmekļa vietnes un interneta izmantošanu. IP adrese, kuru jūsu pārlūkprogramma nodod Google Analytics kontekstā, nav saistīta ar citiem Google datiem.

 

Likumdošanas bāze

 

Google Analytics cookies faili tiek uzglabāti, pamatojoties uz GDPR 6. p. 1. p. lit. f. Tīmekļa vietnes operatoram ir likumīgas tiesības analizēt lietotāju uzvedību, lai optimizētu viņu tīmekļa vietni un reklāmu.

 

Google Maps

 

Šī tīmekļa vietne izmanto kartogrāfijas servisu Google Maps ar API. Pakalpojumu sniedzējs - Google Ireland Limited, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Ireland. Lai izmantotu Google Maps funkcijas, jums nepieciešams saglabāt savu IP adresi. Šīs informācija parasti tiek pārcelta uz Google serveri ASV un uzglabāta tur. Šīs vietnes piegādātājs neietekmē šo datu pārraidi. Tas atspoguļo likumīgās tiesības GDPR 6. p. 1. p. lit. f kontekstā.

 

Papildinformāciju par lietotāju datu apstrādi var atrast Google konfidencialitātes politikā: https://policies.google.com/privacy?hl=lv

 

YouTube

 

Mūsu vietne izmanto spraudņus no Google YouTube vietnes. Šo vietni pārvalda YouTube, LLC, 901 Cherry Ave, San Bruno, CA 94066, ASV. Ja jūs apmeklējat kādu no mūsu lapām, kur paredzēts YouTube spraudnis, tiek izveidots savienojums ar YouTube serveriem. YouTube serveris saņems informāciju par to, kādas no mūsu lapām jūs esat apmeklējis.

 

Ja jūs esat iegājis savā YouTube kontā, jūs atļaujat YouTube tieši sasaistīt savu uzvedību ar savu personīgo profilu. Jūs varat no tā izvairīties, izejot no YouTube konta.

 

YouTube izmantošana veicina pievilcīgu mūsu tiešsaistes piedāvājumu sniegšanu. Tas atspoguļo likumīgās tiesības GDPR 6. p. 1. p. lit. f kontekstā.

 

Papildinformāciju par lietotāju datu apstrādi var atrast YouTube konfidencialitātes politikā, izmantojot saiti: https://policies.google.com/privacy?hl=lv

 

 

Tīmekļa fonts Fast.Fonts.Net vai Fonts.com

Šī vietne izmanto tā sauktos tīmekļa fontus, kurus piedāvā Monotype GmbH (fonts.com vai fast.fonts.net) viendabīgai fontu atveidei. Kad jūs izsaucat lapu, jūsu pārlūkprogramma lejupielādē nepieciešamos tīmekļa fontus pārlūka kešatmiņā, lai pareizi rādītu tekstus un fontus.

Šim nolūkam pārlūkprogrammai, kuru jūs izmantojat, ir jāpieslēdzas fonts.com serveriem. Rezultātā fonts.com saprot, ka jūs ienākat mūsu vietnē caur savu IP adresi. Fonts.com Web Fonts izmantošana atbilst mūsu tiešsaistes piedāvājumu konsekventas un efektīvas prezentēšanas interesēm. Tās ir likumīgas tiesības DSGVO 6. panta 1.p. f lit. kontekstā.

Ja jūsu pārlūkprogramma neatbalsta tīmekļa fontus, jūsu dators izmantos fontu pēc noklusējuma.

Vairāk informācijas par šiem tīmekļa fontiem jūs atradīsiet pēc atsauces https://www.fonts.com/info/legal, Fonts.com konfidencialitātes politikā: https://www.fonts.com/info/legal/privacy un Monotype GmbH konfidencialitātes politikā: https://www.monotype.com/legal/privacy-policy

 

 

IV.         Hostings

 

Mēs izmantojam hostinga pakalpojumus no it.x informationssysteme gmbh, Integrācija Smart E-Business, Line-Eid-Str. 1, D-78467 Konstanz, SysEleven GmbH, Ohlauer Str. 43, 10999 Berlin и PlusServer GmbH, Hohenzollernring 72, 50672 Köln.

 

Ar šiem hosteriem tika noslēgts datu apstrādes līgums. Tam jāgarantē, ka jūsu dati tiks apstrādāti saskaņā ar spēkā esošajiem datu aizsardzības likumiem, un ka mēs saglabājam datu kontroli, kas tiek uzglabāti hostinga pakalpojumu sniedzēja serveros.

 

Šo pakalpojumu izmantošana atbilst stabilas mūsu pakalpojumu sniegšanas interesēm. Tās ir likumīgas tiesības GDPR 6. p. 1. p. lit. f. kontekstā.

 

 

Versija: 2018.g. aprīlis