Search
Searchterm

Aizrautība un atbildība

Mission eco & care


1. Mūsu misija

Atbildība:
Kafijas bauda, ko jums piedāvā Melitta, ir cieši saistīta ar mūsu uzņēmējdarbības ilgtspējības filozofiju. Tā iekļauj ilgstošu un stabilu ekonomisko, sociālo un ekoloģisko interešu līdzsvaru, lai tādējādi nodrošinātu uzņēmuma ilgtspējīgus panākumu, saudzētu cilvēkus, dzīvniekus un vidi.

Ilgtspējība:
Mēs esam orientēti uz ilgtspējīgu uzņēmuma politiku. Mūsu mērķis ir rast risinājumus pašreizējās paaudzes prasībām, vienlaikus neierobežojot nākamo paaudžu prasību apmierināšanu.

Ilgtspējība ikdienas dzīvē:
Mēs optimizējam mūsu produktus ilgstošā attīstības un uzlabojumu procesā, lai tādējādi saglabātu mūsu iekārtu radītās CO2 emisijas iespējami zemas. Iegādājoties mūsu izstrādājumus, katram pircējam ir iespēja dot savu ieguldījumu ilgtspējībā ik dienu.

Mērķis:
Visiem esošajiem Melitta elektriskajiem izstrādājumiem tiek veikta dzīves cikla analīze. Tā tiek atkārtota reizi divos gados, lai nodrošinātu, ka izstrādājumi atbilst visām esošajām tehniskajām prasībām tirgū.

2. Mūsu ieguldījums

Zīmols:
Mēs esam radījuši zīmolu, kas ļauj patērētājiem izvēlēties ierīci, kas nodrošinās nebeidzamu baudu. Šim zīmolam ir pakārtota mūsu radīta vērtību sistēma.

Vērtību sistēma:
Sadarbībā ar ārējiem partneriem esam saviem produktiem izstrādājuši novērtējuma sistēmu, kas izvērtē ne tikai objektīvi izmērāmos faktorus, bet arī sociālos aspektus.
 
Caurredzamība:
Pēc tam, kad vērtību sistēmā noteikti visi vērā ņemamie faktori, produkti tiek analizēti saskaņā ar vērtējumu (zvaigžņu) sistēmu. Novērtējums tiek publicēts Melitta elektrisko izstrādājumu marķējumā. Izstrādājums var saņemt no vienas līdz piecām zvaigznēm.

Uzraudzība:
Šīs sistēmas pamatu izveidojis neatkarīgs uzņēmums, kas sniedz padomus ilgtspējības saglabāšanā.

Motivācija:
Uzņēmuma Melitta mērķis ir padarīt mūsu produktus ilgtspējīgākus, tādējādi padarot tos klimatam un videi draudzīgākus. Pašreizējo situāciju mēs vienmēr uzskatām par vēl vienu soli tuvāk nākamajiem sasniegumiem.
Labākā Aroma Plus sistēma
Dzirnaviņas katru reizi izmaļas tukšas, lai tādējādi neļautu sajaukties dažādu veidu pupiņām.

3.  Mūsu kritēriji (iedalījums, ņemot vērā produktu dzīves ciklu)
a) Ražošana:

Resursi - Produkti (sastāda 20%):
Jo videi draudzīgāki ir izmantotie resursi un vieglāks ir izstrādājums, jo augstāks ir vērtējums.

Resursi - Produkcija (sastāda 25%):
Piemēram, šeit tiek izvērtēts enerģijas daudzums, kas nepieciešams produktu saražošanai. Šīs kategorijas mērķis ir nepārtraukti uzlabot ražošanas metodes resursu izmantošanas ziņā.

Iesaiņojums (sastāda 25%):
Šajā kategorijā tiek izvērtēta iepakojuma materiāla svara un izmantoto materiālu efektivitāte.

Sociālais aspekts (sastāda 30%):
Tādu sociālo aspektu kā, piemēram, piegādātāju darba apstākļu, iekļaušana padara šo Melitta vērtību sistēmu tik īpašu.

b) Izmantošana:

Energoefektivitāte (sastāda 45%):
Energoefektivitāte ir produkta ražošanas fāzes pamats. Šeit tiek izvērtēti tādi indikatori kā enerģijas patēriņš izmantošanas laikā, enerģijas taupīšanas funkcijas un lietotājam redzamās norādes par enerģijas taupīšanu.

Produktu drošība (sastāda 35%):
Produktu drošība iekļauj tādus faktorus kā likumdošana attiecībā uz pārtiku, sertifikācija (piemēram, ISO 9001) un materiālu ierobežojumi (piemēram, REACH).

Dzīves cikls (sastāda 20%):
Dzīves cikls attiecas uz darbības laiku, kādu Melitta garantē saviem produktiem, kā arī uz produktu kvalitāti un to, cik pieejama ir informācija par pakalpojumiem un apkopi. Jo vieglāk to saprast, jo ilgāks ir dzīves cikls, ko sagaidīt no produkta. Tas, savukārt, taupa resursus un saudzē vidi.

c) Dzīves cikla beigas:

(Produkta svars: 70%, iepakojuma svars: 30%)

4. Mūsu vērtēšanas sistēma

Produkts var saņemt ne vairāk kā piecas zvaigznes. Novērtējuma atsauce ir mūsu izdomāts ideālais produkts. Tajā apvienotas labākās tehniskās īpašības un programmatūras risinājumi, kas šobrīd pieejami tirgū attiecīgajā produktu kategorijā. Informācija, ko ievācam par mūsu produktu, tiek salīdzināta ar ideālā produkta informāciju.

Bez tam, lai iegūtu Melitta marķējumu, tiek iekļauti arī sociālie aspekti, kas saistīti ar mūsu piegādātājiem. Šī ir jauna pieeja, kas padara Melitta zīmolu ļoti īpašu. Sociālie aspekti ietver taisnīgus darba apstākļus un taisnīgu darba samaksu.

5. Mūsu solījumi
Mēs jau esam izdarījuši ļoti daudz, lai nodrošinātu mūsu produktiem ilgtspējīgu attīstību. Taču mēs esam iesaistījušies ilgākā procesā, kura mērķis ir nepārtraukti attīstīt mūsu produktus, pamatojoties uz arvien lielāku skaitu rādītāju un nepārtraukti uzlabotu informāciju. Tieši tādēļ mēs apsolām reizi divos gados pārbaudīt mūsu vērtēšanas sistēmas rādītājus, lai pielāgotu tos pašreizējiem izaicinājumiem un regulāri paplašinātu tos.
Kompakta uzbūve, moderns dizains.