Trumpa duomenų apsaugos apžvalga

 


 

Toliau pateiktose pastabose pateikiama paprasta apžvalga, kas atsitiks su jūsų asmeniniais duomenimis, kai lankotės mūsų svetainėje. Asmens duomenys apima visus duomenis, pagal kuriuos galima nustatyti jūsų tapatybę. Išsamesnės informacijos apie duomenų apsaugą jūs rasite toliau pateiktoje mūsų duomenų apsaugos deklaracijoje.

 

Kas atsakingas už duomenų rinkimą šioje svetainėje?

 

Institucija, atsakinga už duomenų tvarkymą šioje svetainėje

 

Melitta Europa GmbH & Co. KG
Ringstr. 99
32427 Minden
E-Mail: info@melitta.de

 

Kaip mes renkame jūsų duomenis?

 

Viena vertus, mes renkame duomenis, kuriuos jūs pateikiate mums. Tai gali būti duomenys, kuriuos įvedate užsakydami siuntimą. Kai jūs registruojate produktą arba naudojatės mūsų paslaugomis, mes renkame jūsų pateiktą informaciją.

 

Kitus duomenis automatiškai surenka mūsų IT sistemos, kai lankotės mūsų svetainėje. Tai daugiausia techniniai duomenys (pavyzdžiui, interneto naršyklė, operacinė sistema arba puslapio lankymo laikas). Kai tik jūs apsilankote mūsų svetainėje, šie duomenys automatiškai surenkami.

 

Jūsų duomenų analizė

 

Kai jūs lankotės mūsų svetainėje, jūsų elgesys naršant gali būti įvertintas statistiškai. Tai daroma iš esmės naudojant slapukus ir taip vadinamuosius analizės įrankius. Jūsų naršymo elgesio analizė yra anoniminė ir, todėl negali būti atsekta iki jūsų. Jūs galite prieštarauti šiai analizei arba išvengti jos, nenaudodami tam tikrų įrankių. Išsamią informaciją galite rasti mūsų duomenų apsaugos deklaracijoje „Trečiųjų šalių moduliai ir analizės priemonės“.

 

Kodėl mes naudojame jūsų duomenis?

 

Kai kurie duomenys renkami, siekiant užtikrinti sklandų svetainės veikimą.

 

Naudodami kitus duomenis, mes galime statistiškai analizuoti jūsų elgesį kaip vartotoją internete (pvz., naudojant vadinamuosius slapukus). Tokios analizės yra anoniminės ir negalima atsekti iki jūsų. Jūs galite prieštarauti šiai analizei. Išsamią informaciją galite rasti mūsų duomenų apsaugos deklaracijoje „Trečiųjų šalių moduliai ir analizės priemonės“.

 

Kokias jūs turite teises savo duomenų atžvilgiu?

 

Jūs bet kada galite nemokamai gauti informaciją apie kilmę, gavėją ir asmens duomenų tikslus, kurie turimi apie jūs. Jūs taip pat turite teisę prašyti pataisyti, blokuoti ar ištrinti šiuos duomenis. Jūs galite susisiekti su mumis bet kuriuo metu, oficialiame pranešime nurodytu adresu, jei turite papildomų klausimų dėl asmens duomenų. Jūs taip pat turite teisę kreiptis į atitinkamą priežiūros instituciją.

 

Ar jūsų duomenys perduodami koduotu pavidalu?

 

Taip. Ši svetainė naudoja koduotę. Ji sukurta siekiant apsaugoti jūsų duomenis nuo neteisėtos prieigos.

 

 

 

Deklaracija dėl duomenų apsaugos

 

Melitta Europa GmbH & Co. KG
Ringstr. 99
32427 Minden
E-Mail: info@melitta.de

 

I.      Bendrosios pastabos ir privaloma informacija

 

Šių puslapių operatoriai turi labai rimtą požiūrį į jūsų asmens duomenų apsaugą. Mes apdorojame jūsų asmeninius duomenis konfidencialiai ir laikydamiesi duomenų apsaugos nuostatų ir šios duomenų apsaugos deklaracijos.

 

Kai naudojate šią svetainę, renkami įvairūs asmens duomenys. Asmens duomenys – tai  informacija, kurią galite identifikuoti. Šioje duomenų apsaugos deklaracijoje pateikiamas paaiškinimas, kokius duomenis mes renkame ir kur mes juos naudojame. Taip pat joje paaiškinama, kaip ir kokiu tikslu tai daroma.

 

Mes norėtume atkreipti dėmesį į tai, kad duomenų perdavimas internetu (pvz., žinutės perdavimas elektroniniu paštu) gali turėti saugumo spragų. Visiška duomenų apsauga nuo trečiosios šalies prieigos nėra įmanoma.

 

 

Teisė atsisakyti rinkti duomenis ypatingais atvejais ir prieš tiesioginę rinkodarą (GDPR 21 straipsnis)

 

Jei duomenų tvarkymas grindžiamas GDPR 6 (1) (e) arba (f) straipsniu, jūs turite teisę bet kada atsisakyti nuo liečiančių jus asmens duomenų apdorojimo, dėl priežasčių, susijusių su jūsų konkrečia situacija; pagal šias nuostatas tai taip pat taikoma profilių sudarymui. Teisinis duomenų tvarkymo pagrindas pateikiamas šioje duomenų apsaugos deklaracijoje.

 

Jei jūs pateiksite prieštaravimą, mes toliau neapdorosime jūsų asmeninių duomenų, nebent galėtume įrodyti įtikinamus duomenų tvarkymo pagrindus, kurie nusveria jūsų interesus, teises ir laisves, arba apdorojimas padeda patvirtinti, įgyvendinti ar apginti ieškininius pareiškimus.

 

Jei jūsų asmeniniai duomenys naudojami tiesioginei rinkodarai, bet kuriuo metu galite atsisakyti naudoti su jumis susijusius asmens duomenis tokiai reklamai; tai taip pat taikoma profilių sudarymui, nes jis susijęs su tokia tiesiogine rinkodara. Jei jūs prieštaraujate, jūsų asmeniniai duomenys nebebus naudojami tiesioginei rinkodarai.

 

 

Atsakingoji institucija

 

Atsakingoji duomenų tvarkymo institucija šioje svetainėje yra nurodyta oficialiame pranešime. Atsakingoji institucija yra fizinis ar juridinis asmuo, kuris savarankiškai ar kartu su kitais nustato asmens duomenų tvarkymo priemones ir užduotis (pavyzdžiui, vardus, el. pašto adresus ir t.t.).

 

Jūsų sutikimo apdoroti duomenis atšaukimas

 

Daugelis duomenų tvarkymo procedūrų yra įmanomos tik su jūsų sutikimu. Gavome jūsų tiesioginį sutikimą iš anksto. Jūs galite atšaukti šį sutikimą bet kuriuo metu. Viskas, ką jums reikia padaryti, tai nusiųsti neoficialų elektroninį laišką į info@melitta.de. Atsisakymas duoti sutikimą neturi įtakos duomenų tvarkymo procedūrų, atliktų prieš sutikimo atšaukimą, teisėtumui.

Už įstatymuose numatytų duomenų apsaugą atsakingas asmuo

 

Mes turime teisinę pareigą paskirti atsakingą už duomenų apsaugą asmenį. Pareigūno, atsakingo už jūsų duomenų apsaugą, kontaktinė informacija yra nurodyta oficialiame pranešime.

 

Teisė pateikti ieškinį kompetentingai priežiūros institucijai

 

Interneto svetainės lankytojai yra informuoti apie tai, kad jie turi teisę pateikti ieškinį atsakingai priežiūros institucijai duomenų apsaugos pažeidimų atveju. Atsakinga duomenų apsaugos priežiūros institucija yra federalinės valstybės duomenų apsaugos komisaras, kurios pagrindinė buveinė yra mūsų bendrovėje, Šiaurės Reinas-Vestfalija, Vokietija.

Duomenų apsaugos komisaro kontaktiniai duomenys yra pateikiami toliau šioje nuorodoje: https://www.bfdi.bund.de/SharedDocs/Adressen/LfD/NordrheinWestfalen.html?nn=5217144

 

 

Teisė į duomenų perkėlimą

 

Jūs turite teisę gauti duomenis, kuriuos apdorojame automatiškai, atsižvelgdami į jūsų sutikimą arba pagal sutartį, kuri jums ar kitam atsakingam asmeniui pateikiama bendrame mašininio skaitymo formate. Jei prašysite tiesiogiai perduoti duomenis kitam atsakingam asmeniui, tai įvyks tik tuo atveju, jei tai techniškai yra įmanoma.

 

SSL arba TLS koduotė

 

Saugumo sumetimais ši svetainė naudoja SSL arba TLS koduotę ir saugo konfidencialaus turinio perdavimą, pavyzdžiui, prašymus, kuriuos jūs siunčiate mums kaip svetainės operatoriui. Šifruotąjį ryšį jūs galite atpažinti tuo, kad naršyklės adreso juostoje naršyklės adreso juostoje pasikeičia "http: //" į "https: //" ir į naršyklės adreso juostoje esantį užrakto simbolį.

 

Jei yra aktyvuota SSL arba TLS koduotė, jūsų siunčiami mums duomenys negali būti skaitomi trečiųjų šalių.

 

 

Informacija, blokavimas, ištrynimas

 

Jūs turite teisę nemokamai gauti informaciją apie jūs saugomus asmens duomenis, jų kilmę ir gavėjus, duomenų apdorojimo tikslą ir, jei reikia, teisę bet kuriuo metu ištaisyti, užrakinti ar ištrinti šiuos duomenis pagal galiojančius teisinius reikalavimus. Bet kuriuo metu jūs galite susisiekti su mumis oficialiame pranešime nurodytu adresu, jei jūs turite papildomų klausimų dėl asmens duomenų.

 

Atsisakymas nuo reklamos laiškų

 

Šiuo mes atsisakome naudoti mūsų oficialiame pranešime paskelbtą kontaktinę informaciją, siekiant atsiųsti reklamą ir informacines medžiagas savo iniciatyva. Šių puslapių operatoriai pasilieka teisę priimti teisinius ieškinius dėl nepageidaujamos reklamos informacijos, pavyzdžiui, šlamšto pranešimų atveju.

 

Pakeitimai šioje duomenų apsaugos deklaracijoje

 

Mes pasiliekame teisę keisti šias duomenų apsaugos taisykles bet kuriuo metu, laikydamiesi įstatymo reikalavimų.

 

II      Duomenų rinkimas mūsų svetainėje

 

Slapukai (Cookies)

 

Kai kuriuose interneto puslapiuose naudojami slapukai. Slapukai nesukelia jokios žalos jūsų kompiuteriui ir neturi virusų. Slapukai padeda mūsų svetainę padaryti patogesnę, veiksmingesnę ir saugesnę. Slapukai yra maži tekstiniai failai, kurie saugomi jūsų kompiuteryje ir saugomi jūsų naršyklėje.

 

Jūs galite nustatyti naršyklę taip, kad galėtumėte pranešti apie slapukų naudojimą, tam tikrais atvejais leisti slapukus, išskyrus slapukų priėmimą tam tikrais tikslais ar apskritai, taip pat aktyvuoti slapukų automatišką pašalinimą, kai naršyklė uždaroma. Kai slapukai yra išjungti, šios svetainės funkcijos gali būti ribotos.

 

Dauguma mūsų naudojamų slapukų yra taip vadinamieji „sesijos slapukai“. Jie yra automatiškai ištrinami naršyklės apsilankymo pabaigoje. Kiti slapukai saugomi jūsų įrenginyje, kol juos ištrinsite. Šie slapukai leidžia mums atpažinti jūsų naršyklę kitą kartą, kai lankotės mūsų svetainėje.

 

Slapukai, reikalingi elektroninio ryšio procesui atlikti arba tam tikroms funkcijoms atlikti (pavyzdžiui, pirkinių krepšelio funkcija), saugomi pagal GDPR 6 str. 1 p. lit. f. Svetainės operatorius turi teisėtą interesą išsaugoti slapukus siekiant techniškai be klaidų ir optimaliai teikti mūsų paslaugas. Kas liečia kitus slapukus (pvz., slapukus, kurie leidžia analizuoti jūsų naršymo elgseną), šioje duomenų apsaugos deklaracijoje jie bus nagrinėjami atskirai.

 

Serverio žurnalo failai

 

Puslapių teikėjas automatiškai surenka ir saugo informaciją taip vadinamuose serverio žurnalo failuose, kuriuos jūsų naršyklė automatiškai siunčia mums. Tai yra:

 

 - Naršyklės tipas ir versija
 - Naudojama operacinė sistema
 - Prašymą pateikusio asmens URL adresas
 - Kompiuterio, gaunančio prieigą, prieglobos pavadinimas
 - Laikas, kurio prašoma serveriui
 - IP adresas

 

Šie duomenys nėra derinami su kitais duomenų šaltiniais. Mes pasiliekame teisę vėliau patikrinti duomenis, jei sužinome apie bet kokius neteisėto naudojimo įrodymus. Šie duomenys renkami remiantis GDPR f. 6 str. 1 p. lit. Svetainių operatorius turi teisėtą interesą, kad techniškai be klaidų ir optimaliai pateikti svetainę — todėl reikalinga registruoti serverio žurnalo failus.

 

Kontaktinė forma

 

Jei jūs atsiųsite mums prašymus naudodamiesi kontaktine forma arba telefonu, mes išsaugosime jūsų duomenis, įskaitant jūsų pateiktą kontaktinę informaciją, kad apdoroti prašymą ir vėlesnių klausimų atveju. Mes nepristatysime šių duomenų be jūsų sutikimo.

 

Kontaktinėje formoje nurodyti duomenys bus tvarkomi tik remiantis jūsų sutikimu (GDPR lit.a 6 straipsnio 1 paragrafas). Jūs galite atšaukti šį sutikimą bet kuriuo metu. Viskas, ką jums reikia padaryti, tai atsiųsti mums neoficialų laišką. Sutikimo atšaukimas neturi įtakos duomenų tvarkymo procedūrų, atliktų prieš sutikimo atšaukimą, teisėtumui.

 

Duomenys, kuriuos nurodote kontaktinėse formose, lieka pas mus, kol jūs nepaprašysite mūsų pašalinti juos, kol jūs neatsisakysite nuo savo sutikimo saugoti juos arba tol, kol nebus atliktas duomenų saugojimo tikslas (pavyzdžiui, po jūsų prašymo tvarkymo). Privalomos teisės nuostatos, ypač saugojimo sąlygos, lieka nepakeistos.

 

 

Duomenų tvarkymas (kliento ir sutarties duomenys)

 

Mes renkamės, tvarkome ir naudojame asmeninius duomenis tiek, kiek tai būtina teisiniams santykiams pateisinti, plėtoti ar keisti (apskaitos duomenys). Tai daroma remiantis GDPR lit.a 6 str. 1 p., ir leidžia tvarkyti duomenis, siekiant vykdyti sutartis arba jas sudaryti. Mes renkame, tvarkome ir naudojame asmeninius duomenis apie mūsų interneto puslapių (naudojimo duomenų) naudojimą tik tiek, kiek reikia, kad naudotojas galėtų naudotis šia paslauga arba išrašyti sąskaitas faktūras.

 

Surinkti kliento duomenys bus ištrinti pasibaigus teisiniam saugojimo laikotarpiui (užsakymo įvykdymas arba verslo santykių nutraukimas, bet ne anksčiau).

 

 

 

III      Nepriklausomi moduliai ir analizės instrumentai

 

Google Analytics

 

Šioje svetainėje yra naudojamos Google Analytics žiniatinklio analizės tarnybos funkcijos. Tiekėjas — Google Ireland Limited, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Ireland.

 

Google Analytics naudojami slapukai. Tai yra tekstiniai failai, kurie saugomi jūsų kompiuteryje ir leidžia analizuoti, kai jūs naudojatės svetaine. Slapuko sukurta informacija apie tai, kaip jūs naudojatės šia svetaine, paprastai perkeliama į Google serverį Jungtinėse Amerikos Valstijose ir saugoma ten.

 

Išsamesnės informacijos apie tai, kaip Google Analytics tvarko naudotojo duomenis, jūs galite rasti Google privatumo politikoje:

https://support.google.com/analytics/answer/6004245?hl=lt  

 

Naršyklės priedas

 

Jūs galite atsisakyti nuo slapukų naudojimo, pasirinkdami atitinkamus nustatymus savo naršyklėje, tačiau atkreipkite dėmesį, kad jei tai padarysite, negalėsite naudotis visomis šios svetainės funkcijomis. Taip pat galite uždrausti Google rinkti ir apdoroti slapuko sukurtus duomenis, susijusius su tuo, kaip jūs naudojatės svetaine, (įskaitant jūsų IP adresą), atsisiųsdami ir įdiegdami naršyklės priedą naudodami šią nuorodą:  https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=en

 

Atsisakymas rinkti duomenis

 

Jūs galite uždrausti Google Analytics rinkti duomenis, tai atlikdami pagal toliau pateiktą nuorodą. Yra numatytas atsisakymo failo slapukas, kuris neleidžia rinkti jūsų duomenų pakartotinai apsilankant šioje svetainėje: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=en

 

Demografinės charakteristikos, esančios Google Analytics

 

Ši svetainė naudoja „demografinių charakteristikų“ funkciją, esančią Google Analytics. Tai leidžia kurti ataskaitas, kuriose yra informacijos apie svetainės lankytojų amžių, lauką ir interesus. Šie duomenys gaunami iš reklamos, susijusios su naudotojo interesais, Google ir nepriklausomų teikėjų lankytojų duomenimis. Šie duomenys negali būti identifikuojami konkrečiam asmeniui. Jūs bet kada galite išjungti šią funkciją savo Google paskyros reklamavimo nuostatose arba visiškai atsisakyti naudotis Google Analytics, kaip aprašyta skyriuje „Atsisakymas rinkti duomenis“.

 

Duomenų apdorojimo pradžia

 

Mes pasirašėme sutartį su Google dėl duomenų naudojimo pradžios, ir naudodamiesi Google Analytics įrankiu, laikomės griežtų Vokietijos duomenų apsaugos institucijų reikalavimų.

 

IP anonimiškumas

 

Šioje svetainėje mes naudojame funkciją „Aktyvinti IP anonimiškumą“. Tai reiškia, kad Google sumažina jūsų IP adreso naudojimą Europos Sąjungos valstybėse narėse ar kitose Europos ekonominės erdvės susitarimo šalyse. Tik išskirtiniais atvejais visas IP adresas bus perduodami į Google serverį JAV ir ten sumažintas. Šios svetainės operatoriaus vardu Google naudos šią informaciją, siekiant įvertinti, kaip jūs naudojate svetainę, rinkti ataskaitas apie svetainės veikimą ir suteikti svetainės operatoriui kitas paslaugas, susijusias su svetainės ir Interneto naudojimu. IP adresas, kurį perduoda jūsų naršyklė, Google Analytics kontekste, nėra susietas su kitais Google duomenimis.

 

Teisėkūros bazė

 

Google Analytics slapukai saugomi remiantis GDPR lit.a 6 str. 1 p. Svetainės operatorius turi teisinę galią analizuoti naudotojų elgesį, kad optimizuotų jų svetainę ir jų reklamą.

 

Google Maps

 

Ši svetainė naudoja Google Maps API kartografavimo paslaugas. Tiekėjas - Google Ireland Limited, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Ireland. Jei norite naudoti Google Maps funkcijas, turite išsaugoti savo IP adresą. Ši informacija paprastai perkeliama į JAV Google serverį ir saugoma ten. Šios svetainės teikėjas neturi įtakos šių duomenų perdavimui.

 

Google Maps naudojimas yra patrauklus mūsų internetinių paslaugų atstovavimas ir leidžia lengvai rasti svetainėje mūsų nurodytas vietas. Tai atspindi teisinę galią atsižvelgiant į GDPR lit.a 6 str. 1 p.

 

Jei reikia daugiau papildomos informacijos apie naudotojų duomenų apdorojimą, žiūrėkite Google privatumo politiką:  https://policies.google.com/privacy?hl=lt

 

YouTube

 

Mūsų svetainė naudoja įskiepius iš Google YouTube svetainės. Ši svetainė yra valdoma YouTube, LLC, 901 Cherry Ave, San Bruno, CA 94066, JAV. Jei jūs apsilankote viename iš mūsų puslapių, kuriame yra numatytas YouTube įskiepis, prisijungiate prie YouTube serverių. Youtube serveris gaus informaciją apie tai, kuriuos mūsų puslapius jūs aplankėte.

 

Jei jūs esate prisijungę prie  savo YouTube paskyros, jūs leidžiate YouTube tiesiogiai susieti savo elgesį su savo asmeniniu profiliu. Galite to išvengti palikdami YouTube paskyrą.

 

YouTube naudojimas skatina patraukliai pristatyti mūsų internetinius pasiūlymus. Tai atspindi teisinę galią atsižvelgiant į GDPR lit.a 6 str. 1 p.

 

Jei norite gauti daugiau informacijos apie tai, kaip apdorojami naudotojo duomenys, žiūrėkite YouTube Privatumo politiką spustelėję nuorodą : https://www.google.de/intl/de/policies/privacy

 

WEB-šriftas Fast.Fonts.Net arba Fonts.com

Ši svetainė naudoja taip vadinamus interneto šriftus, kuriuos teikia Monotype GmbH (fonts.com arba fast.fonts.net) siekiant pateikti vienodus šriftus. Kai jūs atidarote puslapį, jūsų naršyklė įkelia reikiamus šriftus į naršyklės talpyklą, siekiant tinkamai rodyti tekstą ir šriftus.

Šiuo tikslu jūsų naudojama naršyklė turi prisijungti prie serverių fonts.com. Todėl fonts.com supranta, kad jūs apsilankote mūsų svetainėje naudodami savo IP adresą. Fonts.com Web Fonts naudojimas yra nuoseklus ir efektyvus mūsų internetinių pasiūlymų pateikimas. Tai yra teisėta, atsižvelgiant į f DSGVO straipsnio 6 p. 1 lit.

Jei jūsų naršyklė nepalaiko interneto šriftų, jūsų kompiuteryje bus naudojamas numatytasis šriftas.

Daugiau išsamesnės informacijos apie šiuos interneto šriftus jūs galite rasti nuorodoje https://www.fonts.com/info/legal, apie Fonts.com privatumo politiką: https://www.fonts.com/info/legal/privacy ir apie Monotype GmbH privatumo politiką: https://www.monotype.com/legal/privacy-policy

 

IV      Priegloba

 

Mes naudojame prieglobos paslaugas iš it.x informationssysteme gmbh, Интеграция Smart E-Business, Line-Eid-Str. 1, D-78467 Konstanz, SysEleven GmbH, Ohlauer Str. 43, 10999 Berlin и PlusServer GmbH, Hohenzollernring 72, 50672 Köln.

 

Su šiomis prieglobomis buvo sudaryta duomenų apdorojimo sutartis. Ji turi užtikrinti, kad jūsų duomenys būtų apdorojami pagal galiojančius duomenų apsaugos įstatymus ir, kad mes palaikysime prieglobos paslaugų teikėjo serveriuose saugomų duomenų kontrolę.

 

Šių paslaugų naudojimas atitinka mūsų paslaugų stabilaus teikimo interesus. Tai yra teisėta remiantis GDPR  6 str. 1 p. lit. f.

 

Versija: 2018 m. balandis