Search
Searchterm

Mėgavimasis ir atsakomybė

Mission eco & care
1. Mūsų misija

Atsakingumas:
Mums, „Melitta®“, mūsų produktų suteikiamas pastovus mėgavimasis kava yra glaudžiai susiję su mūsų verslo filosofija ir tvarumu. Viena to dalių yra stabili, ilgalaikė ekonominių, socialinių ir ekologinių interesų pusiausvyra, padedanti užtikrinti ilgalaikę įmonės sėkmę ir saugoti žmones, gyvūnus ir aplinką.

Tvarumas:
Nes susitelkę į tvarios verslo politikos modelį. Juo siekiama patenkinti dabartinės kartos poreikius neribojant ateities kartų galimybės patenkinti jų poreikius.

Tinkamumas kasdieniniam naudojimui:
Mes optimizavome savo produktus juos nuolat plėtodami ir tobulindami, siekiant, kad mūsų prietaisų anglies dioksido emisijos būtų kuo žemesnės. Naudodamas mūsų produktus kiekvieną dieną, vartotojas turi galimybę kasdien prisidėti prie tvarumo.

Planinis rodiklis:
Buvo atlikta visų elektrinių „Melitta®“ produktų tarnavimo ciklo analizė. Ši analizė kartojama kas du metus, kad mūsų produktai atitiktų dabartinius rinkos techninius reikalavimus.

2. Mūsų indėlis

Etiketė:
Sukūrėme etiketę, padėsiančią klientams išsirinkti ilgalaikius malonius potyrius garantuosiantį prietaisą. Etiketėje naudojama mūsų sukurta verčių sistema.

Verčių sistema:
Bendradarbiaudami su išorės partneriais sukūrėme mūsų produktų vertinimo sistemą, kurioje be objektyviai išmatuojamų veiksnių taip pat atsižvelgiama į socialinius aspektus.

Skaidrumas:
Suklasifikavę visus atitinkamus vertinimo sistemos veiksnius produktai įvertinami pagal žvaigždučių sistemą. Vertinimas skelbiamas visų elektrinių „Melitta®“ produktų etiketėse. Nesvarbu ar produktas įvertintas viena žvaigždute ar penkiomis.

Stebėjimas:
Šio vertinimo metodo pagrindines gaires sukūrė išorės įmonė, kuri mums pataria tvarumo klausimu.

Motyvacija:
Mūsų, „Melitta®“ darbuotojų, tikslas – padaryti mūsų produktus tvaresniais, tuo pačiu darančiais mažesnę įtaką klimato kaitai ir aplinkai. Mums dabartinė padėtis visada yra vos už žingsnis nuo kito patobulinimo.
Best Aroma System Plus
Siekiant apsisaugoti nuo skirtingų pupelių rūšių sumaišymo malūnėlis kiekvieną kartą veikia kol yra ištuštinamas.

3. Mūsų kriterijai: (suskirstyta pagal produkto tarnavimo ciklą)
a) Gamyba:

Ištekliai – produktas (vertė: 20%):
Kuo mažiau naudojami ištekliai kenkia aplinkai ir kuo produktas lengvesnis, tuo didesnis įvertinimas.

Ištekliai – gamyba (vertė: 25%)
Šiame žingsnyje vertinamas kiekvieno produkto gamybai sunaudotos energijos kiekis. Šios kategorijos tikslas – nuolat išteklių sąnaudų atžvilgiu gerinti mūsų naudojamus gamybos būdus.

Pakuotė (vertė: 25%)
Šioje kategorijoje vertinamas pakuotės svorio efektyvumas ir naudojamos medžiagos.

Socialinis aspektas (vertė: 30%
)
Socialinių veiksnių įtraukimas, tokių kaip veikimo sąlygos pas mūsų tiekėjus, padaro „Melitta®“ verčių sistemą tokia išskirtine.

b) Naudojimas:

Energijos efektyvumas (vertė: 45%)
Energijos efektyvumas yra svarbiausiais produkto naudojimo etapo veiksnys. Jo metu vertinamos energijos sąnaudos, naudojant produktą, energijos tausojimo funkcijos, ir naudotojui skirtų ženklų apie energijos tausojimą matomumas.

Produkto saugumas (vertė: 35%)
Produkto saugumas apima tokius veiksnius, kaip maisto produktų įstatymus, sertifikavimą (pvz. ISO 9001) ir esminius apribojimus (pvz. „REACH“).

Tarnavimo laikas (vertė: 20%)
Tarnavimo laikas susijęs su „Melitta®“ produktams suteikiamomis garantijomis ir su aptarnavimo bei techninės priežiūros informacijos pasiekiamumu ir kokybe. Kuo lengviau tai suprantama, tuo ilgesnis tarnavimo laikas, kurio iš produkto galima tikėtis. Tai savo ruoštu leidžia saugoti išteklius ir aplinką.

c) Tarnavimo laiko pabaiga:

(produkto vertė: 70%, pakuotės vertė: 30%)
These indicators are used in accordance with the life phase and include for example recyclability and disposal. The individual ratings are based on a scientifically documented life cycle analysis.

4. Mūsų vertinimas

Produktas gali būti įvertintas daugiausiai penkiomis žvaigždutėmis. Vertinimas atliekamas naudojant pramanytą idealų, mūsų nurodytą produktą. Pramatytame produkte sujungti geriausi dabar rinkoje toje produktų kategorijoje pasiekiami techninių komponentų ir programinės įrangos sprendimai. Surinkta mūsų produkto informacija vertinama pagal tokį idealų produktą.

Be to, dėl „Melitta®“ etikečių pobūdžio bus įtraukti su mūsų tiekėjais susiję socialiniai aspektai. Toks būdas yra naujas, todėl „Melitta®“ etiketė yra labai ypatinga. Socialiniai aspektai apima teisingas darbo sąlygas ir teisingą užmokestį.

Mūsų aparatų vertinimus galite rasti čia:

Pilnai automatiniai kavos aparatai
Kavos aparatai su filtrais

5. Mūsų pažadas

Mes jau žengėme daug žingsnių link tvarios mūsų produktų plėtros. Tačiau dalyvaujame ilgame procese, kurio tikslas nuolat plėtoti mūsų produktus, atsižvelgiant į dar daugiau rodiklių ir nuolat tobulinti duomenis. Taigi, nes „Melitta®“ darbuotojai pažadame kas dvejus metus peržiūrėti savo vertinimo sistemą, pritaikyti ją tuo metu iškeltiems iššūkiams ir reguliariai juos didinti.
Kompaktiška konstrukcija, modernus dizainas